I et forsøk som
dette kan man forvente at det forekommer en del feilkilder som kan ha påvirkning
på resultatet. Feilkilden kan være når vi skulle tilsette begrenset mengde av
hvert stoff oppi erlnmeyerkolben. For eksempel i oppgaven står det at man skal
tilsette 10 ml HCl, men det kan hende at vi tilsatt mer eller mindre enn det vi
skulle. Dette kan derfor påvirke resultatet. Konsentrasjonen av stoffene kan
også ha blitt påvirket av andre stoffer fra begerglassene de var oppbevaret i.

Dette påvirker resultatet fordi da kan tidligere stoffer ha blandet seg med de
stoffene vi brukte som fører til at konsentrasjonen forandrer seg.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Systemet forsøket
ble gjort i kan være en annen feilkilde. Dersom forsøket var gjort i et isolert
system ville reaksjonstiden vært enda raskere enn i et åpent system. Dette skyldes
av at en liten del av produktene i reaksjonen blir frigjort som gass, dette
fører til at entropien minker, som fører til at det blir færre kollisjoner
mellom partiklene og da blir reaksjonstiden lengre.

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out