De mensen werken in de primaire sector (28,3%

De koloniale geschiedenisEerst was het gebied van het Ottomaanse Rijk, rond het midden van de 19e eeuw nam Frankrijk de controle over Algerije, het werd toen Frans-Algerije. Algerije was bijna 130 jaar deel van Frankrijk. Frankrijk beschouwde Algerije niet als een kolonie, maar echt als Frans grondgebied. In 1962 werd Algerije onafhankelijk vanwege de Algerijnse Oorlog, ook wel de Onafhankelijkheidsoorlog of de Algerijnse Revolutie genoemd. De Algerijnse gevangenen werden gemarteld door de Fransen. De oorlog duurde van 1954 tot 1962. Het was een belangrijke dekolonisatieoorlog, een oorlog die uitbreekt na of voor de onafhankelijkheidsverklaring van een nieuwe staat, tussen Frankrijk en Algerijnse onafhankelijkheidsbewegingen. Het was een oorlog met ongelijke partijen, oftewel een asymmetrische oorlog.LiggingAlgerije is 2.381.740 vierkante kilometer groot. Dat maakt Algerije het op een na grootste land van Afrika. Het noorden van Algerije grenst aan de Middellandse Zee.  Algerije ligt niet landlocked maar aan het water. Dat is een redelijk gunstige ligging, want het is makkelijk bereikbaar. Dat bevordert de handel met het buitenland.Inkomsten en beroepsbevolkingEen groot deel van de economie van Algerije bestaat uit nomadische veeteelt. Er worden voornamelijk dadels verbouwd, ook wordt er veel wijn geproduceerd.Andere belangrijke bronnen van inkomsten zijn aardolie en aardgas.Verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren (2008):• De meeste mensen werken in de tertiaire sector (41,9% van de beroepsbevolking)• Daarna werken de meeste mensen in de secundaire sector (29,8% van de beroepsbevolking)• De minste mensen werken in de primaire sector (28,3% van de beroepsbevolking)Er werken ook veel mensen in de informele sector omdat het niet altijd even goed gaat met de economie in Algerije. Het is niet duidelijk om hoe veel mensen dat precies gaat. De rede hiervoor is dat het gaat om de informele sector, daardoor is het niet officieel bekend hoeveel mensen daarin werken.Het BBP en het BNPHet BBP in Algerije is $609,6 miljard. Dit is gemeten in het jaar 2013. BBP staat voor Bruto Binnenlands Product, het is de totale geldwaarde van alle geproduceerde finale goederen en diensten in een land in een bepaalde periode (meestal een jaar). Het BNP in Algerije is $284.7 miljard. Dit is gemeten in het jaar 2013. BNP staat voor Bruto Nationaal Product, het is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land wordt geproduceerd. Het verschil is dat het BBP bestaat uit alle toegevoegde waarde binnen de staatsgrenzen van een land. OntwikkelingOntwikkelingskenmerken: • De bevolking van Algerije bestaat voor 20 – 50 procent uit analfabeten, wat betekent    dat    20 – 50 procent geen onderwijs heeft gehad. • De voedselvoorziening in Algerije bestaat uit 12500 kJ of meer, dus de bevolking heeft genoeg voedsel. • Het aantal inwoners per arts is minder dan 1000, dus de gezondheidszorg is ook goed.• Het percentage kinderen jonger dan 1 jaar ingeënt is 85 – 95 procent.• Het aantal telefoonaansluitingen per 1000 inwoners is 50 – 500. • De voltooide opleidingen in primair onderwijs in procenten is 80 – 100 procent.• Toegang tot informatietechnologie is laag. • Toegang tot goede waterbronnen is 70 – 85 procent. • Het aantal meisjes op 100 jongens is 90 – 100 in het basis- en voortgezet onderwijs.• 10 – 30 procent van de bevolking werkt in de landbouw en visserij. • 24 – 30 procent werkt in de industrie en mijnbouw. • Algerije heeft een middeninkomen en lage schulden aan het buitenland. • De belangrijkste exportgoederen zijn brandstoffen.• Het aantal personenauto’s per 1000 inwoners is 25 – 100. • 25 – 35 procent werkt in de dienstensector.• De bevolking bestaat uit 40.969.443 inwoners. • Er zijn geen McDonald’s en Ikea’s in Algerije.Na alles vergeleken te hebben zit Algerije tussen centrum en periferie in, dus Algerije behoort tot de semiperiferie. Algerije is redelijk goed ontwikkeld.    Interne oorzaken van de huidige positieAlgerije heeft milde, natte, winters en hete, droge zomers. Er komen grote dagelijkse verschillen in temperatuur voor, ‘s nachts is het vaak koud. Dus het klimaat is in de zomer te droog, dat is een negatieve natuurlijke interne oorzaak.In Algerije is veel reliëf, het is in veel delen te bergachtig. Dat is een negatieve natuurlijke interne oorzaak.In de bassins van het noorden en in de oasen van de Sahara zijn vruchtbare valleien. Alleen in het noorden is landbouw mogelijk. Algerije heeft veel belangrijke gewassen en is ook een belangrijke producent van kurk. De vruchtbare bodem is een positieve natuurlijke interne oorzaak.Algerije heeft een gunstige ligging, want het ligt niet landlocked. Dat is een positieve natuurlijke interne oorzaak.In Algerije is de president het staatshoofd en het hoofd van de regering. De wetgevende macht bestaat uit de twee kamers van het parlement en de regering en de eerste en tweede kamer. Het is een democratisch gekozen parlement, maar de machtige burgers en de militairen zijn in het land nog de belangrijkste machtsfactoren. In Algerije is algemeen stemrecht sinds 1962. Je hebt kiesrecht vanaf je 18e. Het land wordt goed bestuurd, dus een goed politiek systeem. Dat is een positieve menselijke interne oorzaak.Het Gini-index is 35,3. 0 is volledige gelijkheid en 100 is volledige ongelijkheid. 35,3 is redelijk laag, dus Algerije heeft geen grote mate van sociale ongelijkheid. Dat is een positieve menselijke interne oorzaak.Algerije heeft een grote beroepsbevolking. Dat is een positieve menselijke interne oorzaak. Meer dan een kwart van de bevolking is 0-14 jaar. Dus de bevolking is wel erg jong en de bevolking groeit redelijk snel. Dat is een negatieve menselijke interne oorzaak.Externe oorzaken van de huidige positieAlgerije heeft een goede handelsrelatie met Frankrijk overgehouden aan het koloniaal verleden. Dat is een positieve externe oorzaak.De Algerijnse economie is sterk afhankelijk van de productie van aardolie en aardgas. Het is niet conjunctuurgevoelig, want bij een economische crisis zijn de producten nog steeds nodig. In Algerije zijn veel multinationale ondernemingen, dus profiteert Algerije van de globalisering. Dat is een positieve externe oorzaak.GlobaliseringMate van globalisering:Centrumlanden hebben een grote globaliseringsindex, periferielanden hebben een lage globaliseringsindex. Bij Algerije zit het er tussenin, wat betekent dat het een semiperiferie is. Dat betekent dat het een land is waar in korte tijd veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden.Export en import:Er worden producten geëxporteerd naar het buitenland, vooral aardgas, aardolie, tarwe en dadels. De aardolie en het aardgas worden geëxporteerd naar Europa.De uitvoer van kleding is minder dan 2 procent. De invoer van kleding is 1 tot 2 procent.Het percentage van de export was 4 procent in 2008.Het totale handelsvolume is 65 tot 90 procent van het BBP.Het aantal bilaterale investeringsbedragen is 15 tot 30 procent van Algerije.Algerije heeft een vrijemarkteconomie, dat betekent dat de productie in handen is van particuliere ondernemers. Samenwerkingen Algerije: • Organisatie van de Olie-Exporterende Landen (Algerije, Libië, Nigeria, Angola, Saudi-Arabië, Irak, Iran, Koeweit, Venezuela, Qatar, Indonesië, Verenigde Arabische Emiraten, Ecuador, Gabon)• Unie van de Arabische Maghreb (Algerije, Libië, Tunesië, Marokko, Mauritanië)• Algerije nam ook deel aan actieve onderhandelingen in 2011 in de WTO (wereldhandelsorganisatie)Politieke bondgenootschappen Algerije:• Arabische Liga (Egypte, Irak, Noord-Jemen, Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië, Syrië, Libië, Soedan, Tunesië, Marokko, Koeweit, Algerije, Zuid-Jemen, Bahrein, Oman, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Mauritanië, Somalië, Palestina, Djibouti, Jemen, Comoren)• Afrikaanse Unie (heel Afrika)Het versnellen van de globaliseringDe globalisering is sterk afhankelijk van de productie van aardolie en aardgas. Om voor een nog betere globalisering te zorgen, zouden ze hun export kunnen uitbreiden met meer producten waar ook vraag naar is in andere landen.Belangrijke buitenlandse vestigingen zoals de McDonald’s en de Ikea zijn niet aanwezig in vestigingen zouden komen. Spullen zoals kleding worden vaak geëxporteerd vanuit lagelonenlanden. Algerije is een lagelonenland, daarom is het slimmer om meer kleding te produceren en te exporteren naar het buitenland: dat zorgt ook weer voor globalisering.Algerije zit bij veel samenwerkingen en heeft een vrijemarkteconomie, dat zorgt ook allebei voor de versnelling van de globalisering. Wij vinden dat het proces van globalisering moet versnellen, want Algerije moet zich verder ontwikkelen.Economisch adviesOns economisch advies is zorgen dat Algerije aantrekkelijker wordt voor mno’s, daardoor zullen ze zich verder kunnen ontwikkelen en meer kunnen samenwerken met andere landen. Dan zal hun positie in de wereldeconomie hoger worden.ConclusieAlgerije heeft een redelijke positie in de wereldeconomie, maar dat kan en zal waarschijnlijk in de nabije toekomst verbeteren. Algerije heeft goede samenwerkingen overgehouden aan de koloniale geschiedenis, dat kan daarbij helpen. Een verandering is wenselijk, omdat het nu nog een semiperiferie is.