Industrie industrieën vindt. Het derde belangrijke gebied is

Industrie

India is een land met 46 miljoenensteden, toch vind je niet overal erg veel
industrie. Het grootste industriegebied ligt rond de steden Mumbai en Poona(steden
gelegen in de staat Maharashtra), met vooral katoenindustrie als meest
vooraanstaande industrie verdere belangrijke industrieën zijn de  chemische, petrochemische, elektrotechnische,
automobiel- en plasticindustrie. Deze specifieke soort industrie vindt je daar,
omdat daar aardolie gewonnen wordt. Ook heeft Mumbai een goede bereikbaarheid,
met een 3 grote vliegvelden en 2 grote havens.
Het tweede industriegebied ligt in en rond de stad Calcutta(in de staat West-Bengalen
en het grensgebied met Bangladesh(Bihar- Orissa- Madhya- Pradesh) langs de
rivier de Damodar. In Calcutta vindt je vooral de jute-industrie, metaalverwerkende
industrie, papierindustrie, chemische- en farmaceutische industrie, maar in
Calcutta vind je ook veel handel in vee. Het gebied rond de Damodar is het
centrum van de mijnbouw en zware industrie.
In de deelstaten Bihar en Orissa(gelegen in het oosten) vindt je de belangrijke
minerale rijkdommen. Bovendien worden er ook andere ertsen getroffen zoals
steenkool, mangaan, kalksteen, dolomiet, magnesiet, apatiet, fosforiet, mica,
koper, ijzerertsen etc.
Vandaar dat je rond dat gebied in India de zware industrie, mijnbouw en de
andere bovengenoemde industrieën vindt.
Het derde belangrijke gebied is het zuiden gelegen, met als belangrijkste
steden: Bangalore en Chennai, die zich vooral richten op elektrotechniek, staalindustrie
en aardolieraffinaderijen. Dit soort industrieën bevinden zich daar, omdat
voornamelijk Bangalore het centrum van de Indiase IT wereld is. Daarom vind je
daar industrieën die veel kennis nodig hebben.
De textielindustrie is de grootste industrie van het land, want het geeft 120
miljoen mensen werk. De Indiase textielsector is erg export georiënteerd. Bijna
een derde van de totale productie is voor de export bestemd. De regering wilt
dit nog groter laten worden, veel buitenlandse bedrijven willen dit ook en investeren
in deze business 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now