Innledning Idenne oppgåva skal eg skrive om ein bok som heiter «Harry Potter og de visesstein». Eg både skriv om boka og om forfattaren J.K. Rowling. Først skal egskriv om forfattaren og hennar liv, så skal eg vidare til sjølve boka. Eg skalgå gjennom form og oppbygnad, attgjeve eit kort handlingsreferat og så skal eganalysere teksten.

Til slutt skal eg tolke boka og komme med mine egnemeiningar  Detvar ein rekke bøker som eg kunne velje mellom, men for meg fall valet på «HarryPotter og de vises stein». Grunnen til at eg valde å lese den boka, er fordi egliker fantasy sjangeren og eg tykkjast det er spennande. Eg har tidlegare settfilmane og liker dei veldig godt.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Derfor ville eg lese boka for å sjå om det ernokon forskjellar. Harry Potter-serien er kjend for mange og har gode omtaler.  Forfatterens biografiJoanne Rowling ble født i 1965 i byenChipping Sodbury, i utkant av Bristol. Hun er en engelsk forfatter og manusforfatter.Joanne er forfatteren av den verdensberømte Harry Potter-serien. J.

K. Rowling ble født i enmiddelklasse familie og begynte å skrive bøker ganske tidlig. Johanne skrevhennes første bok når hun var 6 år. Boka handlet om Johanne sin yngre søster,Dianna. Rowling brukte skrive egnene hennes til å fantasere og drømme seg bort.

Familien og vennene hennes ble imponert av egenskapene hennes, men rådet hennetil å ikke utvikle interessen. Det førte til at Joanne mistet mye selvtillit ogvar usikker på seg selv. Joanne utdannet seg som en tospråkliglærer, og tok jobben som sekretær ved «Amnesty Intenational» Hun mistrivdes ijobben og sluttet etter kort tid. I flere år jobbet Rowling forskjellige stederuten å finne en fast jobb hun likte.Ideen om Harry Potter kom på entogreise hjem fra Manchester i 1990. Den kvelden skrev hun et utkast til boka«Harry Potter og de vises stein».

Samme året døde moren til Johanne og hunuttrykket sorgen sin i boka. 7 år senere ble Rowling ferdig med den første bokai serien. Boka ble sendt til 10 forskjellige forlag, men ingen av de ville giut boka. Etter mye arbeid fra agenten hennes ble boka endelig gitt ut avforlaget «Bloomsbury». Johanne Rowling gikk under navnet J.

K. Rowling og RobertGalbraith, fordi at forlaget ikke ville at yngre gutter skulle la være å kjøpeboka fordi den var skrevet av en kvinne. Boka ble en stor suksess og er enav de bøkene som er mest lest i verden. I dag er boka oversatt til seksti språk og solgt i over 200 land. BådeRowling og boka fikk en rekke priser og interesse for boka har vært stor.Johanne har også mottatt noen stipender som gjorde det mulig å for henne å leveav å være en forfatter.Form og spenningBoka «Harry Potter og de visesstein» har 281 sider som er fordelt på 17 kapitler. Det første kapittelet erinnledningen og det er en introduksjon til boka.

I innledningen får vi hørekjapt om Harry Potter sin bak historie, og hans daværende tilstand. Videre iboka kommer vi til hoveddelen der hvor vi får mer informasjon og det oppstårkonflikter. Hoveddelen strekker seg fra kapitel 2 til det siste kapitelet.Kampen mellom Harry og Voldemort blir ikke oppklart før siste kapitel.  Avslutningen er veldig kort og det er en åpenslutt.

En såkalt cliffhanger, som er ment for å holde på interessen tilleseren.  «Harry Potter og de vises stein» er skrevet kronologiskriktig. Det vil si at boka starter fra starten og slutter med slutten.

Tekstenpresenteres i riktig rekkefølge, men det er noen unntak. I teksten er det noentilbakeblikk til Harry sin barndom. Tilbakeblikkene gjør at teksten det blirenklere for leseren å illustrere. Den kronologiske rekkefølgen gjør at det blirenklere å følge med. Boka skaper mye spenning og det skjer mye hele tiden. Hvisdet ikke hadde vært en kronologisk rekkefølge ville det vært svært vanskelig åfølge med. Spenningen bygger seg sakte opp iboka.

Det skjer hendelser som gradvis bygger opp spenningen og gir leseren merinformasjon. Etter hvert som vi får høre mer om Harry Potter og bakgrunnenhans, bygger spenningen seg opp og det oppstår flere konflikter. Spenningenbygger seg opp til høydepunktet i slutten av historien, den store kampen mellomHarry og Voldemort.I løpet av boka møter vi på flerespenningstopper, som blant annet rumpeldunkdueller og når Harry finner «Devises stein». Rowling bygger opp intense øyeblikk og pinner nærmeste leserenved å få vedkommende til å vente på svaret. Harry holder på å falle i enrumpeldunkkamp og Rowling skildrer veldig godt omgivelsene og personene rundt.

Etter kampen mellom Harry Potter ogVoldemort synker spenningen og boka avsluttes på en mindre spennende måte. Bokaslutter ganske brått etter kampen mot Voldemort. Dette er på grunn av at Joanneskulle skrive flere bøker etter denne og ville naturligvis holde på leseren vedå ikke gi for mye informasjon.Handling og tema Boka starter med at Harry Potter misterforeldrene sine og må bo hos sin eneste slekt som lever. Familien Dumling-Petunia, morens søster, og hennes mann Wiktor Dumling. Sammen med sønnen deresDudleif, må Harry leve som en helt vanlig gutt, uten å vite noe om sine magiskeevner.

Harry Potter er mer enn en normalgutt. Det skjer ofte merkelige hendelser i oppveksten hans, men han får aldrinoe svar fra onkelen og tanta hans. Det skjer noe helt spesielt på elleveårsbursdagen til Harry. Han får besøk fra magikerverdenen, kjempen Gygrid kommerog forteller om Harry sin bakgrunn og om foreldrene hans. Foreldrene til Harryble drept av den onde trollmannen Voldemort.

 Gygrid forteller også om at Harry egentlig skulle vært død, menoverlevde Voldemort’s forbannelse. Harry får tilbud om å begynne påmagiskolen Galtvort, og takker naturligvis ja. På Galtvort møter Harry Potteren helt ny verden med nye personer. Det er ikke bare gode ting som skjer imagiverdenen. Harry og de nye vennene hans er veldig nysgjerrig på den nyeskolen. Galtvort møter de mange mysterier og Harry er svært nysgjerrig på hvasom gjemmer seg i kjelleren. Mange kvelder med der hvor Harry ogvennene hans sniker seg ut, resulterer i at de finner det ut.

Det ligger noe ikjelleren. De vises stein, som er en stein som kan gjenvinne kreftene tilVoldemort. Rektoren er reist bort og Harry må kjempe mot Voldemort alene. Detblir en hard kamp, men Harry vinner tilslutt, fordi Voldemort ikke kan røreHarry. Harry blir hardt skadet, og våkner opp noen få dager senere. Skoleåretslutter og Harry flytter hjem til familien Dumling igjen.

  Handlingen i boka strekker seg overet helt skoleår på Galtvort. Det skjer også helt vanlige skolehandlinger somfastsetter at det hele faktisk foregår i løpet av skoleåret. Harry og de andreelevene har timer og prøver slik som en vanlig skole har. Det er ikke klart omdet er noe konkret tidsperiode i boka, men boka er preget av gamle trekk.

Deter blant annet ikke noe moderne teknologi med i boka, men det finnes biler. Jegvil anta at handlingen foregår på 1990-tallet. Det er ikke for moderne ogheller ikke for gammelt. En av hovedgrunnene til av det er vanskelig å antydetidsperioden, er på grunn av at mye av handlingen foregår i magiverdenen. Imagiverdenen kunne det vært hvilken som helst tid og det ville sannsynligvisvært helt likt der. Temaet i boka er ikke så lett åpeke ut, men det sentrale er kampen mellom det gode og det onde. Harry Potterog vennene hans skal representere det gode, mens Voldemort og hans allierteskal være det onde. Kampen mellom Harry og Voldemort utgjør store deler avhandlingen og er selve konflikten i boka.

Moralen til boka er å være trofastemot venner og familie og ikke bare tenke på seg selv. Dette blir framstilt vedat Harry og vennene hans alltid holder sammen og tenker på hverandre. Harryville ikke klart seg uten vennene sine og omvendt. Kjærlighet er størst, og deter det som blir det avgjørende i kampen mot Voldemort.

Dette er også hensiktentil boka, i tillegg til å underholde leseren. Slike tema er typisk ibarnelitteratur, men Rowling har gitt det en liten twist. Hun har blandet detgode og det onde. Rowling hinter til at Severus Slur er en ond lærer påGaltvort, men egentlig er det Professor Krengle som er den onde. Ved å blandedet gode og onde gjør at boka blir mer spennende og at den får en overraskendetwist.

Jeg ble selv overrasket da jeg leste om det og så det ikke komme i dethele tatt. Jeg mener at situasjonen der hvorHarry og Ronny går for å redde Hermine fra trollet er viktigst i boka. Detviser ikke bare viljestyrken og motet til guttene, men det viser også med tankeog at de virkelig bryr seg om Hermine. Hvis de ikke hadde hjulpet henne vil hunnok ha død og dessuten forsterket situasjonen vennskapet deres. Vennskapet bliravgjørende for handlingen og de står sammen til siste slutt.  Siden jeg hadde sett filmen før jegleste boka, så var det ikke noe særlig uforventet eller overraskende somskjedde, men når jeg så filmen ble jeg overrasket av hvordan Voldemort blefremstilt i filmen og at det faktisk var professor Krengle og ikke Slur som varden «slemme». Voldemort ble bare fremstilt som et ansikt på bakhodet tilKrengle og det overrasket meg at han ikke var en ordentlig person i det minste.I likhet med Harry Potter tenkte jeg også at det måtte være Slur som var den«slemme», men jeg tok feil.

Gjennom hele boka fikk jeg inntrykk at det skullevære Slur, men det var Krengle og det overrasket meg.Personer Harry Potter er en gutt som erliten for alderen sin. Han har et arr i panna som likner på et lyn og bor hos engompefamillie (ikke magikere). Harry er tapper og selvsikker, men kan også bliredd. I noen tilfeller er han veldig modig, mens i kampen mot Voldemort blirHarry veldig usikker på seg selv.

I gompeverden er Harry helt ukjent og haringen venner. Han blir mobbet på skolen og fosterfamilien behandler han ikkebra. Harry oppsøker ikke berømmelsen, og han er ikke preget av at han erberømt. Han tenker at han er en vanlig gutt. Når det er noe han lurer på tarhan saken i egne hender, og finner det ut uavhengig av hva de andre sier. Hermine Grang er en smart ogskoleflink jente.

Hun er veldig opptatt av å følge reglene og er alltidforberedt til timene hennes. Det er nesten som hun virker litt overlegen sidenhun er så intelligent. Hermine er ganske beskjeden og har egentlig ikke noenvenner før hun blir kjent med Harry og Ronny. Hun får mye innflytelse fra de oghun lærer å slappe. Hermine utvikler seg til å bli en mer likandes person iløpet av historien. I starten er hun er hun bare en irriterende perfeksjonist,men hun forandrer seg fra det til en person som står opp for vennene sine ogtøyer reglene.

Ronny Wiltersen kommer fra enfattig familie og er kjent for sitt oransje hår og fregner. Han er beskjeden ogusikker på seg selv. Mesteparten av livet hans har han blitt overskygget avfamilie og venner.

Hans nærmeste venn Harry er verdensberømt, Hermine erskoleflink og brødrene har et godt rykte. Han er veldig redd for å gjøre feilog ødelegge familienavnet. Ronny er kanskje ikke den flinkeste eller smarteste,men han er modig.   VirkemidlerFrempek Noen steder i boka får lesereninntrykk av noe som skjer senere i historien. Dette kalles frempek. Det erulike tilfeller der hvor dette virkemiddelet blir brukt. I denne boka er detnoen frempek som sier noe om hva som skjer videre i de andre bøkene. Foreksempel i andre kapitel, når Harry snakker med en slange.

Det hinter til noesom skal skje i den andre boka. Rowling bruker frempek for å gi leseren småhint og gjøre vedkommende nysgjerrig. Et annet eksempel på frempek i bokaer når Harry og Gygrid skal til banken for å ta ut penger. Gygrid henter enmystisk gjenstand og frakter den til Galtvort. Noen dager senere står det iavisa at det har vært innbrudd i banken og at de lette etter gjenstanden Gygridhenta.

Det er et tegn på at det skje noe med den gjenstanden videre i boka. BesjelingGjennom hele boka blir det bruktbesjeling på både naturen og gjenstander. Dette blir brukt å beskrive naturen ellergjenstanden bedre. Leseren kan enklere forstå ved å kjenne igjen egenskapen.Eksempel:«Blodet hamret i ørene. Hansatte seg på limen og sparket hardt fra mot bakken, og opp bar det, og videreopp, lufta rusket ham i håret og kutten smalt i vinden bak»Det gjør språkbildet rikere å si«Blodet hamret i ørene», enn for eksempel «pulsen stiger». Begge sier noe om atpulsen og spenningen stiger, men den første gjør det lettere for leseren å sedet for seg.

HumorI starten av boka så bor Harry hosfamilien Dumling. Han hater familien og Rowling beskriver hatet hans på enhumoristisk måte. Hatet Harry har blir beskrevet meget godt og leseren kanneste føle irritasjonen til Harry.

Irritasjonen blir så irriterende at det blirlatterlig. Rowling bruker denne formen for humor for å få leseren til å følemed Harry og føle det slik han har det.   SymbolHarry Potter har et arr i pannaformet som et lyn.

Det er ikke et normalt arr. Arret fikk han den nattafamilien hans ble angrepet av Voldemort. Harry overlevde og fikk det arret ipanna. Arret er et symbol på hva som skjedde den kvelden og at Voldemort kommertil å vende tilbake. Arret sier noe om hans potensielle styrke og det erkjennetegnet hans. Alle kjenner igjen Harry på grunn av arret i panna. Harrykan føle det i arret når noe er galt.

«Det var’ke noe vanlig sår, nemlig.Et sånt merke får du når en mektig, ond forbannelse treffer deg – den tokknekken på mor di og far din, og til og med huset dems.» s. 56Slik forklarer Rowling arret tilHarry gjennom Gygrid.

Dette arret er en stor del av boka og måten hun brukerdet symbolet på løfter historien og det skaper enklere bilder for leseren.Arret som symbol gjør at leseren må tenke og reflektere.  I historien finner Harry et stortspeil på et begrenset område. Det var pent utsmykket speil med gull ogløveføtter. Speilet viser deg hva du vil mest, men speilet er ikke perfekt.

Detkan få mennesker til å glemme virkeligheten og sannheten. I teksten står det:«Men dette speilet gir oss verkenkunnskap eller sannhet. Mange er blitt tæret bort foran speilet her, forheksetav det de ser, eller blitt vanvittige, fordi de ikke vet om det det viser demer virkelig, eller engang mulig.» s.

198Speilet symbolisere at man kandrømme og tenke seg bort, men virkeligheten forblir virkeligheten. Man kan ikkefikse på virkeligheten, men man kan gjøre det beste ut av det. Det hjelper ikkeå stirre i speilet hele tiden og for å oppfylle ønskene sine, man må gjøre detbeste ut av virkeligheten. SammenlikningI boka blir det brukt sammenlikningerfor å skape bilder og berike språket. Det blir brukt sammenlikninger om bådemennesker og steder i boka.

Et eksempel på sammenlikning i boka er:  «Ansiktet var nesten helt borte baklangt, tjafsete hår og et veldig, buskete skjegg, men øynene kunne de se. Deglitret som svarte biller bakom alt håret.» s.

48, Kapitel 4.Her sammenliknes kjempen Gygridsøyne med svarte biller. Dette blir gjort for å skape bilder i hode til leseren.  Boka til filmenBokaer ikke så ulik filmen. Det er svært få forskjeller, og det skyldes at Rowlingvar involvert gjennom hele filmprosessen.

Filmen går ikke vekk fra plottet ogbegynnelsen og avslutninga er helt lik. Det er selvfølgelig hendelser i boka som har blitt utelatt på grunn avat filmen ikke må være for lang, og for å holde det interessant. Det er noen forskjeller fra bokatil filmen. I boka står det at Harry og vennene hans finner den trehodedehunden når Harry egentlig skal kjempe mot Malfang, men i filmen finner Harryhunden når han rømmer fra vaktmesteren. En av de andre merkbareforskjellene er i delen der hvor Harry og Hermine sniker seg ut, men blir tattog får arrest. I boka går Harry og Hermine ut på kvelden og Nilus går for ålete etter dem. Malfang viste om det og saboterte ved å si ifra til læreren.

Alle får straff, inkludert Malfang. I filmen er det Ronny som får straffenistedenfor Nilus. Nilus blir ikke inkludert i den delen av filmen. Tolkning Jeg mener denne boka er spennendeog lærerik. Den inneholder mange flotte budskap, som er godt formidlet. Jeglikte godt at boka la stor vekt på vennskap og kjærlighet, og mener at de somleser boka kan lære mye av det.

Mennesker har en tendens til å bli grådige ogtenke for mye på seg selv. Derfor mener jeg at vi kan lære mye av det bokasier. Noe annet jeg liker med boka, er atRowling gir de ulike karakterene dialekter. Rowling gjør en god jobb medpersonskildring gjennom replikkene. For eksempel:Gygrid: «Jeg sku’ likt å se en sånngomp som deg stoppe’n.

»Gygrid snakker på en forkortetmåte. Han trekker sammen ord og har noen talefeil innimellom. Dette gjør at hanfår mer karakter og at leseren kan få et bedre bilde av han.  Jeg likte hvordan Rowling skildrerog holder det spennende neste hele tiden. Det oppstår alltid et nytt problemfor Harry og Rowling drar deg på en måte inn i historien. Du føler nesten at duer med i historien.

Spenningen går sjeldent ned og det kommer få kjedelig deleri boka.  «Harry Potter og de vises stein» errettet for ungdom, men jeg syntes boka også kan leses av voksne. Den passerlike mye for gutter som for jenter. Språket er lett og det er ikke vanskelig åforstå boka i det hele tatt. Hvis du er etter en fantasy boka, så vil jeganbefale denne boka eller Harry Potter-serien generelt.  Avslutning Denne oppgåva har vore spennandeog utfordrande. Det har teke lengre tid enn eg har forventa, men tida ein legg inngir godt utslag i oppgåva.

Å jobbe såpass lenge med ein oppgåve er krevjande, meneg tykkjast sluttresultatet mitt blei bra. Når ein har slike lange oppgåver er detviktig å disponere tida godt. Særleg sidan me fekk oppgåva tidleg. Det har voreå starte oppgåva, men så snart ein er i gang så går det relativt fort. Eg likte boka godt og tykkjastden hadde eit flott bodskap. Eg har lært mykje av det og tykkjast det er flott atforfattarane både inspirerer og lærer lesaren mykje nytt. Fantasy er historier somer oppdikta, men dei inneheld flotte bodskap. Eg har lært at verkemiddel har einstor effekt på lesaren om dei blir brukt riktig.

Rowling gjer ein formidabel jobbbåde på å skildre personar og omgjevnader. Dette førar til at boka ikkje berre blirbetre, men også enklare å forstå 

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out