Krigstaktikk BlitzkreigPolsk innvandringBlitz War er en angrepskrig som utnytter overraskelsesmomentet og angripes med høy og konsentrert kraft med sikte på å beseire motstanderen på kort tid. Angrepene består av mobile armlener med luftstøtte. Gjennom bruk av kombinerte styrker i en manøvreringskamp, ??har strategien til hensikt å få forsvareren til å miste balanse ved å gjøre det vanskelig for ham å finne hvor å plassere forsvarskraften på en fremadvendt front og til slutt gjøre det til et avgjørende knusende slag.taktikkTankene til denne typen krig ble utviklet spesielt av Heinz Guderian, som spesialiserte seg i krigskrig mot motorisert krig. Blitzkrieg jobber med konsekvensene• For det første å finne svake flekker foran fienden, eller bruk taktikk for kamuflasje og skinn manøvrer, bedra fjenden for å svekke den nåværende fronten.• Kryss, kjøre kraftige rustningskrefter og andre raske anordninger til fiendens territorium, unngå en planetarisk tilflukt ved hjelp av en blind mann som manøvrerer fiendens styrker, og deretter bruker infanteriet til å lade eller fange dem.• Hvis det er noen, er luftbårne tropper bak fiendens front.Eksplosjonskrigen ga intimt samarbeid mellom luftstyrken og de bakre krefter (som krever luftoverlegenhet), hurtige manøvrer og mobilitet, samt en desentralisert kommandostruktur og god kommunikasjon mellom enhetene. Kommunikasjon var forutsetningen for at blitzkrieg skulle lykkes. Vanligvis i høyborgene hadde kommandoene bare radioer. Resten av tankene ble fortalt hva de skulle gjøre med håndsignaler og flagg. Men i den tyske hæren hadde alle en radio. Dette førte til at manøvringene ble gjort raskere, farene rapporterte raskere, og hvis en pendeltvogn gikk av, kunne en hvilken som helst annen bil ta kontroll over enheten.strategiDet strategiske målet om Lyns krig var å unngå en langvarig krigskrig (to frontale kriger) mot en overlegen koalisjon av fiender. Fiender vil bli angrepet en om gangen, med små tap, og de erobrede områdene vil bli brukt til å øke ressursgrunnlaget med erobrede krigsmateriell, varer, fabrikker, tvangsarbeidere etc.Den 1. september 1939 angrep tyske soldater i polske uniformer en tysk radiostasjon på grensen. Hitler brukte da dette såkalte angrepet for å rettferdiggjøre en invasjon. Tidlig på dagen åpnet tyskerne tilgangsbarrierer og flyttet mobilinfanteriet over grensen. To dager senere erklærte Storbritannia og Frankrike krig under pakt for å støtte Polen. Polene kjempet for en fiende som førte krig på en ny måte som de ikke var forberedt på. Tyskerne hadde laget en pansret bil som ville omfavne lynkrigets nye taktikk. Pansrede tanker var utstyrt for å trenge dypt bak fiendens linjer, forstyrre kommunikasjon og spre forvirring. Fremføringen av fienden ble levert til infanteriet. Den nye Luftwaffe ble også bygget med en stor krig i tankene. En flåte på 2500 fly var klar til å forlate Polen. De hadde kastet bomber for å lette jordens krefter. Polene klarte å roe rundt 600 fly. Styrken på polene var så dårlig. Polens hær var ca 500 000 menn. De hadde flere tropper med kavaleriet, så det var spyd og hester mot tankene. Tyskerne var ikke bare numerisk overlegen. De brukte tankene sine på en ny måte, som deres egen angrepskraft. Polske stridsvogner ble brukt til å støtte infanteriet. Polen var ikke veldig bra siden Tyskland overtok Tsjekkoslovakia. Vestpolen, inkludert Warszawa, ble nå omringet på tre sider av områder dominert av Tyskland. De geografiske forholdene var nøkkelen til den tyske invasjonsplanen. De første bølgetankene skal gi det første forskyvningen. Imidlertid bør flere kompresjonsmanøvrer omgir og knuse fienden. De angrepet fra sør og nord som en klem, og da skulle de møte i Warszawa. Der møtte de 8. september. På grunn av denne barking maneuver ble mange polske soldater fanget. Som ble så sendt til konsentrasjonsleirene. Den 17. september krysset sovjetiske styrker den østlige polske grensen, som Hitler og Stalin hadde blitt enige om i deres ufrivillige pakt. Polene var i retrett og regjeringen flyktet til utlandet. Da dette skjedde, fortsatte de i Warszawa, nektet å gi opp, ga ikke opp til 27. september. Neste dag delte de polen under ikke-aggresjonspakt. i

x

Hi!
I'm Katy!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out