Kriminalitet for befatning av narkotika, økt kraftig. I

Kriminalitet er
noe du finner i alle land. Noen land har lite kriminalitet, andre har veldig
mye. Norge er heldigvis langt fra de verste landene, noe som skyldes et godt
straffesystem som går mer ut på rehabilitering enn straff. En kriminell
handling er en handling som strider med loven. Forskjellige lovbrudd har
forskjellige alvorlighetsgrader. Noen lovbrudd får ikke mer konsekvenser enn et
forenklet forelegg, mens mer alvorlig lovbrudd kan resultere i fengsel.

 

Det er mange
typer lovbrudd, men de aller vanligste er vinningskriminalitet, skadeverk,
trafikk-kriminalitet, narkotikakriminalitet og seksualkriminalitet. Den mest
normale forbrytelsen er vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet er
kriminalitet knyttet til penger. Det kan være ting som for eksempel tyveri,
svindel eller utpressing.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Aldersgruppen som
oftest begår lovbrudd og blir straffet for det er ungdommer. Den kriminelle
lavalder er 15 år. De fleste ungdommer som blir tatt for å bryte loven, gjør
det som regel sammen med jevnaldrende, kontra voksne som oftest begår lovbrudd
alene. De fleste som blir tatt for lovbrudd er unge menn. Kvinner utgjør en kun
en liten prosent.

 

Før i tiden ble
flest ungdommer arrestert for tyverier. Nå de siste 15-20 årene har ungdommer
som har blitt tatt for befatning av narkotika, økt kraftig. I de fleste
tilfeller er lovbruddet mindre alvorlig, for eksempel at de er i besittelse på
en liten mengde stoff. Dette kan vise til at ungdommer prøver mer aktivt ut
narkotika nå enn før. Samtidig bruker politiet mye større ressurser nå, enn før
på dette feltet. Dette gjør jo også at flere lovbrudd angående narkotika blir
registrert.