Udviklingen lands velstand. Man opgør da det er

Udviklingen i Grækenlands økonomi. 2008-2014. Løbende
priser

 

Hypotese 1: BNP

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Grækenlands stigende arbejdsløshed kan begrundes ved den faldende
BNP, for når produktionen falder, bliver folk fyret, fra deres arbejde.

 

Man kan se på tabel 1, Grækenlands BNP er faldet med 26,5%
over perioden 2008-2014 som ca. er 242 milliarder euro i 2008 og helt ned til
178 milliarder euro i 2014. I perioden 2008-2014 er arbejdsløsheden steget fra
7,8 til 26,5%

 

BNP er hvad der svarer til et lands produktion. Samfundets
produktion kan falde fordi at det offentlige eller virksomheden selv, kan
nedsætte produktionen, derfor bliver folk fyret.

Internationalt bruger man BNP til at måle et lands velstand.

Man opgør da det er BNP per indbygger ved at dividere et land indbyggertal op i
det samlede BNP. Da BNP både udtrykker produktion, og indkomst, måler man det
for at finde den gennemsnitlige indkomst per indbygger. Det klart at man
tænker, at hvis et land har høj indkomst, har de også høj velstand.

 

BNP opgøres i de priser der bruges på markedet, altså i
markedspriser. Moms og afgifter regnes derfor med, selvom det jo i princippet
ikke rigtigt udtrykker produktion.

 

Hypotese 2: Statsgæld

Man kan se på tabel 1, at Grækenlands statsgæld både falder
og stiger men alt i alt forbliver omkring 300 milliarder euro. Nogen år stiger
den, nogen år falder den. Men den forbliver omkring de 300 milliarder euro.

Grækenland har en stor statsgæld, hvilket er negativt, men til gengæld er det
positivt at den forbliver på de omkring 300 milliarder euro og ikke bliver
større og større.

 

Statsgæld er samlet set, et lands regering har stiftet,
dette er ikke det samme som den offentlige gæld, der omfatter den samlede gæld
på alle offentlige administrationsniveauer, altså både kommunernes gæld,
statens gæld, og regionernes gæld. Statsgælden udgør dog en del af den
offentlige gæld, fordi at alle landes generelle indkomst kommer fra
skatteydere, så derfor er statsgælden på sin vis, skatteydernes gæld.

 

Det man gør for at komme ud af sin gæld, er selvfølgelig at
betale de lande man har lånt penge af tilbage. Men hvordan får man de penge?
Mange lande vil aldrig være i stand til at betale deres statsgæld tilbage
eksempelvis USA, de har en så høj statsgæld, at hvis de skulle betale de penge
tilbage de skylder, ville hele verdensøkonomien bryde sammen.

Men hvis vi nu siger at det rent faktisk er muligt at betale
sin gæld, uden at verdensøkonomien bryder sammen. Så er det BNP’en i landet der
giver staten penge, for hvis BNP’en høj, tjener folk flere penge. Hvis folk
tjener flere penge betaler de også flere penge i skat.

 

 

 

Hypotese 3: Arbejdsløshed

Man kan se på tabel 1, at arbejdsløsheden virkelig er steget
meget i Grækenland, i perioden 2008-2014. Den er steget fra i 2008 at være 7,8%
af befolkningen der var arbejdsløse, til at være 26,5% af befolkningen der er
arbejdsløse. 26,5% er virkelig mange arbejdsløse, det udgør ¼ af befolkningen,
så altså, ¼ af befolkningen er arbejdsløse i Grækenland i 2014.

Man kan se at fra år 2010-2012 der bliver arbejdsløsheden
fordoblet. Det har noget at gøre med at året 2012 for Grækenland, var det år,
hvor landet gik bankerot, og lavede det der blev kaldt grexit. Altså de forlod
EU. Det kostede en masse mennesker jobbet, og gjorde at BNP’en faldt med 30
milliarder Euro.

 

Ofte er grunden til en stor arbejdsløshed enten pga. Lav
BNP, eller pga. Stor statsgæld.

Hvis et land, har en meget lav BNP, så betyder det at deres
produktion er meget lav, når produktionen er meget lav, er der ikke mange
mennesker i arbejde, og når der ikke er mange mennesker i arbejde er statsgælden
stor, dvs. At det hele ligesom er en ond cyklus. Derimod hvis man får styr på
sin statsgæld, vil BNP’en stige, og der vil komme flere arbejdspladser og
derfor flere i arbejde.